Vindförbergs udde

En tallskog på en ås. På marken växer det bara lite ris och mossa, annars är det kargt och barrigt.

Det är både vackert och lättvandrat på Vindförbergs udde.Tänk att det har bott folk här för över tvåtusen år sedan! Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Rättviks kommuns norra del, strax utanför Furudal ligger naturreservatet Vindförbergs udde. Det är en rullstensås som löper ut i Oresjön och bildar en lång sydudde. Med sin glesa gamla tallskog och fina utsikt är den ett vackert område att besöka.

Rullstensåsen är en del av den stora Rättviksåsen. Där den sträcker sig genom Oresjön bildas Vindförbergs udde, som reser sig 30 meter över sjön. 1926 avsattes denna plats som naturminne och sedan 1978 är den 15 hektar stora udden naturreservat.

Med sin glesa gamla tallskog och den strövvänliga släta marken bildar den ett trevligt utsikts- och rekreationsområde. Längst söderut på udden finns ett järnåldersgravfält från 400 efter Kristus, som ligger på en ännu äldre boplats från cirka 2000 före Kristus. Tydligen attraherades även forntidens människor av det vackra läget.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål - skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar
  • elda
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • rida
  • medföra lös hund
  • köra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 1926
Storlek: 13 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.