Tarveroxberget

I detta allra nordligaste hörn av Rättviks kommun, ligger reservatet med det finskklingande namnet Tarveroxberget. Området består av en lövrik skog uppkommen efter en brand för cirka 60 år sedan.

Skogsbrand har märkt denna skog

Tarveroxbergets naturreservat är präglat av en naturkraft som idag nästan har försvunnit i den svenska naturen, nämligen brand. Eld är en del av det naturliga kretsloppet i skogen och är något som många arter är anpassade till.

I detta reservat brann det senast för omkring 60 år sedan, och där det brann står nu en lövrik lövbränna med äldre gamla tallar som har brandljud. Ett brandljud är en skada i stammen efter en skogsbrand. I en stor del av området finns inslag av denna äldre tallgeneration på omkring 250 år, liksom gamla brända stubbar.

I området förekommer en del signalarter som korallblylav, njurlavar och lunglav, de senare ganska rikligt förekommande på äldre sälg i områdets södra delar. En vältrampad stig leder genom skogen längs med Voxnan.

En gles tallskog med mångavstenar på marken.

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 64 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.