Styggforsen

Styggforsen är kanske ett av länets roligaste och vackraste reservat att besöka. Här finns en intressant geologi med branta klippor, vacker utsikt, spännande växtlighet och ett högt vattenfall.

Trapporna underhålls inte på vintern

Tänk på att det är en hel del trappor i Styggforsen. På vintern blir de mycket hala. Det gäller även när det har regnat. Om du vill undvika trapporna kan du istället gå vänstervarvet mot Getryggen och se fallet på håll.

Det lilla reservatet med det myckna innehållet

För att vara så litet, rymmer detta område mycket. Här finns ett sommaröppet café, hisnande stup, forsande vattenfall och vackra vyer. Floran är mycket speciell och geologin spännande. Här finns spår efter ett vattenkraftverk, ett tegelbruk, skvaltkvarnar och tillverkning av slipstenar. Så här finns sannerligen att göra för ett långt besök.

Meteoritnedslag syntes tack vare isälven

Ett meteoritnedslag och en mäktig isälv ligger bakom Styggforsens unika geologi och säregna natur. Meteoriten som slog ner för 377 miljoner år sedan är orsaken till områdets speciella berggrund. Berggrunden blottades långt senare då isälven svarvade fram den djupa ravinen. I ravinens branter kan du med egna ögon se effekterna av det kraftiga meteoritnedslaget. Meteoriten vände helt enkelt berglagren 90 grader åt sidan.

Dramatisk natur sätter fantasin i gungning

Den dramatiska naturen har satt fantasin i rörelse under alla tider. Många sagor och sägner handlar om tomtar och troll. Namnet Styggforsen lär komma från "styggmannen", ett annat namn för djävulen… I området finns skyltar, på vilka du kan läsa om tomtarna som mjölnaren såg, om tjuvarnas tillhåll i grottan, om fogdeklippan och vad man ska göra för att undvika att den rasar…

Fukt och kalk ger en rik flora

Har du hört talas om svamparna bullspindling, rynkskinn eller flattoppad klubbsvamp? Det är roliga namn på väldigt sällsynta svampar, som växer i skogarna runt Styggforsen. Här finns också många spännande blommor och mossor, som trivs här tack vare hög luftfuktighet och markens innehåll av kalk. Orkidéerna purpurknipprot och spindelblomster kan du också hitta. Även den färggranna busken tibast finns att beskåda. Den är lätt att känna igen på de vaniljdoftande och rosalila blommorna, som växer på bar kvist innan de smala bladen har kommit. Senare på sommaren är de klarröda bären mogna. Det latinska artnamnet mezereum kommer troligen från det arabiskt-persiska ordet mazeriyn (döda) och syftar på växtens giftighet. Så ät inte bären!

Tillgängligt för rullstolar och barn

I hela Styggforsen har vi tänkt lite extra på dem som inte kan gå och på små barn som springer runt. Den som bara har möjlighet att ta sig fram med hjul kan göra det i en större del av reservatet, på en bred och grusad led.

Från parkeringen leder en promenadstig ner i reservatet. Stigen börjar brant nedför och sitter du i rullstol kan du troligtvis behöva hjälp. Efter ett kort stycke delar sig stigen i en slinga som är en kilometer lång och leder besökaren till alla sevärda delar i reservatet. Ibland är det ordentligt brant, men då finns trappor och räcken till hjälp. Vid branterna finns ett skyddande staket. Trots detta är det viktigt att barn och hundar hålls under uppsikt.

I reservatet finns iordningställda grillplatser med sittbänkar. Om du tänker grilla är det dessa platser du ska använda, eftersom det inte är tillåtet att göra upp eld på annan plats i reservatet. Vid parkeringen finns ett sommaröppet café, rastplats och toalett.

Trappa med skyddsnät på brant klippa

Det finns höga klippor och branter som kan vara farliga i Styggforsen. På de flesta platser finns det dock ordentligt med skyddsnät så att hundar och ungar inte ska fara illa. Håll dem dock alltid under uppsikt! Foto: Henny Sahlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • spränga, bryta loss eller eljest (med verktyg) påverka den blottade berggrunden,
 • bortföra stenprover vare sig från fast klyft eller ur löst liggande material,
 • göra upp eld annan än på särskilt iordningställd eldplats, göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar,
 • tälta,
 • rida,
 • framföra motordrivet fordon annan än på anvisade vägar och vid kommunal spårpreparering
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1979
Storlek: 12 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU:s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.