Östbjörka

En gammal stenlämning, resterna av en ugn, syns på marken i skogen.

Här syns resterna efter en gammal kalkugn. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av framför allt koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för ca 350 miljoner år sedan.

Här finns gott om växter som trivs bra med all denna kalk, t.ex. tibast, trolldruva, underviol, vårärt, grönkulla och dvärghäxört. I kalktallskogen som växer öster om ravinen kan man finna orkidén brudsporre och den lilla ormbunken låsbräken.

Följer du den markerade leden så får du inom detta lilla område uppleva mycket. Först går stigen genom en sval och lummig ravin med granskog. Sedan tar den dig upp mot högre delar där det växer en gles och solig tallskog. Glöm inte att titta efter de ovan nämnda växterna som finns här och var.

Inom reservatet finns ett flertal kalkugnar som är registrerade som fasta fornlämningar. Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att förstöra eller ta bort dessa fasta fornlämningar.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar,
  • fånga eller insamla djur,
  • spränga, bryta loss eller med verktyg påverka berggrunden,
  • bortföra stenprover vare sig från fast berg eller ur löst liggande material,
  • cykla eller köra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1977/1996
Storlek: 5 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.