Huvudklitten

Närbild på blå skylt med vit stjärna

På Ärteråsbergets ostsluttning en mil norr om Furudal finner man Huvudklittens naturreservat.

Detta område hyser granskogar med grova träd och mycket död ved. Gamla granar och död ved är två saker som blir allt ovanligare i svensk natur, vilket har missgynnat många arter av framförallt insekter, svampar och lavar då de är beroende av dessa som habitat. Det är därför viktigt att skydda de platser där gammelgranar finns.

Inom reservatets gränser finner man även en värdefull bäckravin där man funnit många intressanta och sällsynta arter. Bland dessa kan nämnas gammelgranlav, kattfotslav, ullticka och bronshjon. Reservatet är lämnat för fri utveckling.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 33 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.