Vattendrag som slingrar sig fram i en lummig grönska

Sanden i området har transporterats hit av inlandsisen. Man ser fortfarande hur vattnet formar sanden i kurvorna utefter Enån. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Enån

I dessa marker har det sprungit joggare, åkt skidåkare och promenerat hundägare under lång tid. Det kommer folk kunna fortsätta att göra, men nu utan risk att områdets skogar avverkas eller byggs hus i. Det blir nämligen inte tillåtet längre. Enåns naturreservat ligger nordost om Rättviks tätort och omfattar 3,5 km av dalgången som vattendraget flyter igenom. 

Fontän, friluftsliv och föreningar

Tack vare att Enån ligger nära Rättviks tätort, har området under lång tid nyttjats på många olika sätt. Skolor har friluftsdag här, föreningar förlägger sin träning hit och den stora allmänheten joggar, plockar svamp eller går ut med hunden.

När nu området skyddas som naturreservat, införs regler som skyddar skogen mot avverkning och hus från att byggas. Den natursköna miljön får finnas kvar för framtiden. Här finns till exempel en springkälla som är märklig. Den är resultatet av ett misslyckat försöka att borra efter olja 1869. Någon olja fann man inte men väl ett vattenförande skikt som, när det punkterades, skapade en naturlig fontän i borrhålet. 150 år senare sprutar det fortfarande vatten här .

Länsstyrelsen har för avsikt att anlägga en led genom reservatet från Jarlområdet i dess sydvästligaste del fram till Springkällan.

Landskap format av död is och levande vatten

Marken i reservatet består av sand blandad med kalk. Detta material fördes fram med vatten från den avsmältande inlandsisen. Sedan landade sanden och kalken här för si så där 9000 år sedan. Enån ringlar sig fram i en vacker dalgång. Ibland är den så mycket som 20 meter djup och 250 meter bred. Här finns flygsandfält och vattenfyllda dödisgropar. Dödisgropar bildas efter det att en gigantisk isklump strandart på marken. Runt den samlas sedan jord och morän. Efter det smälter isen bort och kvar blir bara gropen. En dödisgrop.

Bland bombmurklor och mjuka mosippor

Sanden och kalken i marken är viktig för många av de sällsynta arter som finns i reservatet. Här finns så många som 30 stycken hotade arter. De flesta av dem är svampar. De vanligaste är spindelskivlingar och taggsvampar. Den mest kända av de hotade svamparna är bombmurklan. Den ser så speciell ut att många har lärt sig att känna igen den. Om du ser något som ser ut som en liten chokladbrun bomb, är det troligen den. Men här finns även hotade blommor. Mosippan finns lite överallt här och är också lätt att känna igen. Den har blekrosa blommor som är vackert ludna. Redan Linné såg och beskrev den på sin Dalaresa 1734. Mosippan hittas främst i skogarna öster om Enåns dalgång, där den blommar under maj månad.

Skog idag, slåtter förr

I Enåns dalbotten växer det idag skog. De sydvästligaste delarna upplevs som riktig urskog. Här finns gott om grova träd och många av dem är döda. Antingen står de i närheten av ån eller så ligger de i det slingrande vattendraget.

Fram tills för cirka 100 år sedan var dock stora delar av dalbotten trädlös. Byarna runt omkring slog ängarna och tog hand om höet. Idag återstår bara några enstaka ängsytor. Dessa är därför väldigt värdefulla. Här flyger de sällsynta fjärilarna mindre bastardsvärmare och turkos blåvinge.

Här nedan hittar du de rätta svaren till tipspromenaden som anordnades under invigningen. Vinnarna, en vuxen och fyra barn, får ett presentkort var. Namn på vinnarna publiceras inte på grund av de nya reglerna i dataskyddsförordningen. De kontaktas i stället via telefon eller brev.

Tipspromenad med rätta svarPDF

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 1. gräva upp växter samt skada växande eller döda, stående eller omkull fallna, träd eller buskar med följande undantag:
  - lösa kvistar och mindre grenar får plockas.
  - träd som fallit över stigar får kapas och flyttas åt sidan.
  - i samband med tillstånd givna enligt föreskrift 3, 6 och 7.
 2. framföra motordrivet fordon utanför reservatets vägar med följande undantag:
  - då marken är snötäckt får snöskoter framföras på snöskoterled eller
  utanför sådan om syftet är att iordningställa för organiserad friluftslivs eller sportaktivitet, t.ex. skidåkning.
  - lättare fordon får framföras på reservatets stignät om syftet är att
  transportera rörelsehindrade.
  - i samband med tillstånd givna under föreskrift 3, 4, 6, 7, 8.

  Det är dessutom förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd att:
 3. anlägga nya, eller bredda befintliga, leder och spår som ianspråktar mark utanför befintligt stignät,
 4. anordna större, eller återkommande, arrangemang utanför reservatets vägar, leder, spår och stigar,
 5. insamla mossor, lavar, vedsvampar eller djur,
 6. rensa vattendraget från nedfallna träd,
 7. röja en yta från yngre skog eller för avverkning av enstaka yngre träd,
 8. uppföra enklare träkonstruktioner.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Skoterled Skoterled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 210 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen