Sandholmen

Där Dalälven mynnar i norra Siljan har ett antal holmar av sand bildats. Sandholmen är en av dem. Här finns en fin rastplats och en ovanlig växt.

Daggvide, en ovanlig art i växtriket

Här växer den mycket ovanliga videarten daggvide. Den bildar stora snår på ön. Daggviden växer nästan uteslutande i sanden. Rikligast förekommer den i centrum av ön, som ett bräm mot den låga tallskogen. Även på brinken ovanför pålverket växer den rikligt och syns på flera av bilderna nedan. Daggvide är sällsynt och finns ursprungligen bara i Värmland och Dalarna, men kan även påträffas förvildad i andra landskap. På sina naturliga växtplatser förekommer arten på älvstränder och fuktängar.

Frilufsa dig hit med båt

Till Sandholmen kan du ta dig med båt på sommaren. Du kan ta med matsäck och passa på att grilla vid rastplatsen. Vänligen ta med dig ditt skräp hem igen, så att det ser trevligt ut för nästa besökare som kommer hit.

OBS! I beslutet är arten daggpil nämnd. Den har bytt namn och heter numer daggvide.

Samtliga foton: Eva Engström, privat.

Vy över Siljan med sandrevlar i förgrunden.

Foto: Eva Engström (privat).

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda annat än på särskilt anvisad plats,
  • skada växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossa eller lavar,
  • tälta annat än på anvisad plats samt
  • förtöja motorbåt annat än på anvisad plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 3 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.