Område vid Jugaren

En slingrande grusväg på en smal ås mellan två sjöar. Tallar vid sidan om vägen.

Foto: Hannah Brandin, Länsstyrelsen Dalarna.

Reservatet är en ås i sjön Jugan. Åsen är ungefär åtta meter hög. En liten fin badplats finns som bildades av isälven för ca 10 000 år sen.

Området utgör södra delen av rullstensåsen Jugenåsen som börjar nordost om Gruvans fäbodar och fortsätter som smal bank över sjön Jugans västra del. Den kan sedan följas i nordvästlig riktning upp mot Stickosäls fäbodar.

I sjön Jugan är åsen svagt välvd men nordväst om sjön blir formen skarpt getryggig och krönet når här 17 m över intilliggande myrmark. Materialet i åsen är grovt och stenigt. Närmast ytan förekommer ett lager av mo och i omgivningarna finns avlagringar av finkornig sand. Detta tyder på att åsen för ca 9000 år sedan avsattes i en isdämd sjö.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande träd, buskar och örter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1961
Storlek: 29 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.