Näcksjövarden

Tillgänglighetsanpassat naturreservat - läs mer nedan

En rast- och grillplats intill en vidsträckt myr. Skogar i bakgrunden.

I Näcksjövarden får du den där härliga vildmarkskänslan! Här finns resliga granar, som växer på toppen av ett porfyrberg. Nedanför berget ligger Näcksjön och Näckån omgivna av myrar och källor. Här kan man finna många ovanliga växter och djur. Den fina rastplatsen är iordningsställd så den är tillgänglig för de flesta.

En av Dalarnas varder

I området ingår en av norra Dalarnas varder, Näcksjövarden som når 722 meter över havet. En vard är ett glest beskogat berg på hög höjd. Näcksjövarden är början på det stora vildmarksområde som finns i norra Mora och där fler reservat ligger.

Ovanlig skog med ovanliga arter

Hela området är av stort biologiskt intresse trots den magra höjdnivån och trots att skogsbruket bedrivits ganska hårt under förrförra århundradet, då Näckån nyttjades som flottled. Här möter man naturskogens provkarta på nästan bisarra trädformer och en hel rad av barrnaturskogens arter, t.ex. de ovanliga svamparna fläckporing, stjärntagging, rynkskinn, lappticka, doftskinn, taigaskinn och de nordliga barrskogsfåglarna tallbit och lavskrika. Stråken av sumpskog är ekologiskt viktiga för området.

Myrar med delvis rik flora

Myrarna domineras av sluttande tuvsävkärr men även flarksystem och mindre rikkärr förekommer. Där kan man stöta på kung karls spira och björnbrodd.

Hur kommer man hit?

Lättast når man området söderifrån via Våmhus och Bösjön, där det från vägslutet går en markerad stig in i reservatet. Där den slutar redan söder om vardtoppen får man sedan förlita sig på karta och kompass för vidare strövtåg i reservatet.

För funktionshindrade frilufsare!

Näcksjövarden är en av länets reservat som delvis har ställts i ordning för funktionshindrade. Du kommer med bil ända fram till rastplatsen där det finns ett vindskydd, bord och bänkar och en grillplats. Strax före rastplatsen delar vägen sig, men där är biltrafik hindrad att komma fram med en bom. Därifrån kan du istället med rullstol ta dig 800 meter in i reservatet och till ännu en rastplats. På båda ställena finns toaletter, båda handikappanpassade.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon med undantag för terrängmotorfordon på markerad skoterled på snötäckt mark,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo eller björnide än 100 meter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skoterled Skoterled
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1991/1997/2000
Storlek: 2052 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.