Lödersjön

Vy över myrar och skogstjärnar

Foto: Teresia Holmberg, Länsstyrelsen Dalarna.

Lödersjöns naturreservat är en blandning av skogar och myrar med inslag av små tjärnar och vattendrag. Området breder ut sig invid Lödersjön i dalgången mellan Lödersjöberget och Råberget. Det här är både vattendelaren och kommungränsen mellan Malung-Sälen, Mora och Vansbro.

Myrar av olika slag med många arter

En stor variation av myrar avlöser varandra över området och ger det en omväxlande och vacker karaktär. Det är i dessa myrar som de största naturvärdena i området ligger. Vad sägs om myrar med lösbottnar, flarkmyrar med fastmattesträngar, mjukmattekärr och flarkgölar. För de flesta av oss, låter det som rena grekiskan, men i dessa olika beskrivningar av våtmarker, ligger en stor förklaring till områdets artrikedom. Förutom en rad mer eller mindre sällsynta fåglar, finns också ovanliga lavar och svampar. Den knallgula varglaven är till exempel vanliga på torrakor på myrarna (i bildspelet ovan).

Gamla tallar och sällsynta lavar

​De högsta naturvärdena i skogen återfinns på en av se största myrholmarna i centrala delarna av reservatet. I den talldominerade skogen finns många gamla träd med 200-300 år på nacken, någon enstaka till och med över 400 år. Skogen har träd i olika dimensioner och ålder som ger en naturskogsprägel åt området.

Skogen är brandpräglad med gott om brandljud i gamla levande tallar och tallstubbar. I en av dessa stubbar har spår efter sex bränder kunnat räknas.

På och mellan flera myrholmar finns rikliga förekomster av lysande gul varglav, vilket är en rödlistad och fridlyst art som trivs på gamla torrakor av tallar som vuxit långsamt och länge, och som dessutom står ljusöppet. Andra sällsynta arter som finns i reservatet är violettgrå tagellav, tallticka och skrovellav.

Fågelrikt med många arter

Många olika fågelarter har noterats i området. Typiska våtmarksarter som storspov, gluttsnäppa, ljungpipare, gulärla, grönbena, ängspiplärka och dalripa har historiskt häckat på myren vid en våtmarksinventering som genomfördes för Pellkölen på 80-talet. Ävan sjöfåglar som storlom och fiskgjuse samt skogsfåglar som orre och flera hackspettarter har siktats i Lödersjöns närområde. Bland de rovfåglar som gärna nyttjar myrarna som jaktmarker kan nämnas bivråk och blå kärrhök samt flera ugglearter.

Friluftsliv

Jakt och fiske bedrivs i området och i norra delen går en skoterled genom området. Ett av syftena med reservatet är att lämna utrymme för friluftsliv som söker tystnad och naturlighet. Därför kommer inga sommarleder att märkas upp i övrigt genom reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp en mindre eld. Undantaget gäller inte torrakor, lågor och tjärstubbar.
  • framföra motordrivet fordon på i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att skoter får framföras på i terrängen markerade leder då marken är snötäckt.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 555 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.