Vasaloppsspåret

Vandrare på led i skogen

Vasaloppsspåret är inte bara ett stort skidarrangemang. Här kan man vandra längs vackra leder även sommartid. Foto: Nisse Schmidt.

Vasaloppet är mest känd som det klassiska idrottsarrangemanget. Reservatet sträcker sig de klassiska 9 milen mellan Sälen och Mora.

Reservatet avsattes för att säkerställa framtida segrar. Efter sträckan finns åtta fäbodar, tre byar, myrmarker och skogsmarker.

Längs det slingrande naturreservatet löper Vasaloppsleden. Det är en vandringsled som i stort följer Vasaloppets sträckning mellan Sälen och Mora. Vandringsleden är ca 90 km lång och det finns flera övernattningssrugor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår. Undantag gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsförvaltarens fordon, samt övriga av naturvårdsförvaltaren sanktionerade fordon (räddningsfordon med flera).

Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reservatsområdet.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Skidled Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1994
Storlek: 84 ha
Kommun: Älvdalen, Malung-Sälen, Mora
Förvaltare: Kommunerna

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.