Eggarna

Grönlummig barrskog med blåbärsris och mossa

Foto:Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen Dalarna

Strax norr om byn Eggen i Yttermalung ligger detta tätortsnära skogsområde. Här finns vissa naturvärden, men området har skyddats främst för att bevara möjligheterna till att vistas i området för ortsbefolkning och allmänhet.

Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • skada växande eller döda, stående eller träd och buskar som fallit omkull
  • gräva upp växter, samla mossor, lavar och vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen
  • elda på annan än anvisad plats
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2009 av Malung-Sälens kommun
Storlek: 30 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Malung-Sälen

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@malung-salen.se