Knytberget

Skog

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om du har tänkt att ge dig ut och vandra på Siljansleden, kommer du att passera Knytbergets naturreservat. Den bördiga marken gör att högväxta och ståtliga blommor som torta och bortstistel trivs här.

Aspar med gelé

Det som slår en när man kommer vandrande i denna skog, är det stora inslaget av lövträd. Här finns stora och vackra gamla aspar, men även rikligt med rönn, sälg och björk. Granen är dock på uppgång och riskerar att tränga undan lövträden. Den kommer nämligen smygande underifrån, tål att stå och stampa i skuggan av lövträden, men växer sig så småningom större och starkare. När granarna har vuxit om lövträden, så är det granens tur att skugga. Och det gillar inte lövträden, som så småningom dör och försvinner. I områdets skötselplan beskrivs därför hur man ska gynna lövträden, genom att gallra bort granarna. Detta gör man eftersom man ser att de högsta naturvärdena är sammankopplade med just den stora mängden lövträd i området. Till exempel hittas här den sällsynta aspgelélaven.

Vandringsled med bord och utsikt

Siljansleden som går genom reservatet sköts av Leksands kommun. Den nuvarande leden går in nära ”centrum” av reservatet och korsar reservatet söderut mot Knytbergets topp. På toppen, som ligger utanför reservatet, finns ett picknickbord uppställt. Därifrån har man en fin utsikt, som dock är delvis skymd av uppväxande träd.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark med följande undantag: skoter får framföras på i beslutskartan markerad skoterled då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 49 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.