Fjällberget

I den här vackra miljön kan du vandra runt och njuta av gammal skog och vacker utsikt, på vägen upp till Leksands kommuns högsta berg.

Naturreservatet är beläget på Leksands kommuns högsta berg, Fjällbergets nordostsluttning, ner mot Vådsjön. Området är väldigt vackert och man kan vandra i skog hela vägen från Vådsjön och upp på berget där utsikten sträcker sig bort mot Siljan.

I området finns kulturhistoriskt intressanta lämningar som kolbotten, ruin av kolarkoja, fäbodstig och en trädristning.

Foto i bildspelet: Åsa Rydell, Leksands kommun och Åsa Pokela, Länsstyrelsen Dalarna.

Skog med vackra vyer

Foto: Åsa Pokela, Länsstyrelsen Dalarna

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd och buskar, inklusive torrträd, torrstubbar och vindfällen (inkluderar vedinsamling för jaktpass),
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark,
  • cykla annat än på markerad led,
  • elda med annat än egen medhavd ved

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2014 av Leksands kommun
Storlek: 58 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Leksand

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@leksand.se