Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knusberget

Knusberget består till största delen av en bergbrant med en höjdskillnad från omgivnande landskap på cirka 80 m. Här kan du - om du är mycket tyst - få se lodjur, som brukar hålla till i just branten.

I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av olika lövträd. Det finns till exempel gott om grova sälgar i området. Detta är en bra miljö för hänglavar, vilket visar sig på en stor rikedom av långa garn- och skägglavar. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt trivs bra, några växter som annars är ovanliga i kommunen. Lodjur förekommer också titt som tätt i området. De trivs i otillgängliga, branta och steniga miljöer. Kanske för att de är så skygga och där oftast får vara i fred?

Knusberget är lätt tillgänglig från de skogsbilvägar som finns öster och väster om området. Från skogsbilvägen i väster finns en strövstig genom området.

Utsikt vid en brant med några träd i förgrunden och berg och skogar i bakgrunden

Utsikten från toppen av Knusberget är vacker. Foto liksom samtliga i bildspelet: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
registrator@gagnef.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss