Jätturn

Ett besök i Jätturns naturreservat är en perfekt dagsutflykt för familjen. Här finns en utmärkt stig att vandra på och längs vägen många spännande saker att se. Väl framme vid sjön Jätturn kan du rasta vid kolarkojan och låna en båt och ro ut över sjön och in i jätturngrottan.

Vandra på spångad led till stillsam rastplats vid sjön

Du kan vandra in i området ända från riksvägen vid Pollackssund via ett stycke på Sméleden. Det är en trevlig vandringsled som börjar i Björsjö och går norrut, genom Jätturn upp till Långsjön i Säters kommun.

Runt Jätturn finns en delvis spångad led som tar dig till sjöns västra strand. Där finns en kolarkoja som du kan söka skydd i från väder och vind. Annars är det trevligt att sitta runt grillplatsen och skåda ut över sjön. Här finns också båtar som du kan låna. Glöm inte att ta med flytväst, för det finns inte på plats.

Efter den torra sommaren 2018 har granbarkborren angripit många granar i reservatet. Kring rastplatsen syns angreppen tydligt. Under vintern 2018/2019 har Länsstyrelsen fällt döda granar i en zon kring rastplatsen för att skydda både anordningar och besökare.

Grottan som går att ro in i

Grottan som syns tvärs över sjön har bildats när kalkstenen vittrat. Vatten har i årtusenden runnit nedför berget så att kalken lösts upp. På grottans väggar finns riktigt gammalt klotter - de äldsta så gamla som från 1600-talet. Ett av bevisen på att Jätturn kanske är ett av Dalarnas äldsta turistmål?

Nu är det förbjudet att rista i grottans väggar och tak. Däremot får du gärna ro in i grottan med båtarna vid rastplatsen. Glöm inte att förtöja båten ordentligt efteråt.

I naturreservatet Jätturn finns artrika skogar och myrar och en vacker äng runt de tre sjöarna Jätturn, Vitturn och Sävsjön.

Bergknalle av kalksten ger ovanlig flora

På Jätturns södra sida reser sig en bergknalle delvis av urkalksten – en mycket ovanlig bergart i Dalarna. Här finns en frodig växtlighet med bland annat tre sällsynta ormbunkar; murruta, grönbräken och fjällhällebräken.

I den över 100 år gamla granskogen finns också ädla lövträd som alm och lönn. Så här långt norrut växer de bara på gynnsamma lokaler. Väster om sjön Vitturn finns frodiga skogspartier med växter som kärrviol, liljekonvalj, trollduva och brudborste.

Bråfallsstenen

Längst norrut i reservatet ligger Bråfallsstenen. På dess ena sida syns veckade vågband i stenens struktur. Stenen är en migmatit. Det är en blandbergart, som en gång i tiden smält samman under vulkanisk verksamhet.

Kulturlämningar

Lämningar efter två torpställen finns i reservatet. Jätturnvallen, strax söder om sjön Jätturn, fanns redan på 1600-talet. Ängen vittnar om att marken en gång brukats. Nu hålls ängen öppen genom årlig slåtter. Slåttern bevarar flera arter som trivs i ängsmark.

I reservatets norra del, sydväst om Sävsjön, ligger lämningar efter Lilla Bråfallet. Torpet byggdes 1650 och brann ner till grunden 1934.

Enklaste vägen mot Jätturn är via väg 635 mellan Romme och Smedjebacken. Skogsbilvägarna närmast väg 50 är bommade året om.

Åker du från Romme, passerar du Skenshyttan och Ulvshyttan. Åker du från Smedjebacken passerar du Getbo, Finngården och Pollackssund.

Sväng av vid skylten "Jätturns naturreservat 4 km", som går mot Bråfall. Här finns en olåst vägbom som kan öppnas om den står över vägen. Bommen kräver alltså ingen nyckel eller kod, och det är bara att köra in.

Från bommen leder en grusväg fram till parkeringen. Kör längs grusvägen förbi Bråfall tills du kommer till en parkeringsplats med informationstavla i närheten av dammen vid sjön Tunsan. Håll låg fart längs med skogsbilvägen.

OBS! Ta inte skogsvägen söder om Pollackssund då det är en enskild/privat väg med obehörig motortrafik förbjuden.

Från parkeringen är det sedan två kilometer vandring till rastplatsen vid sjön Jätturn. Gå över dammen och vik av stigen till vänster och följ sedan denna till en skogsbilväg. Följ skogsvägen nedför backen tills du når Lilla Bråfalls husruiner. Ta sedan stigen som leder höger från Lilla Bråfall, alldeles i anslutning till ängen, tills du når sjön Jätturn.

Håll höger så är du snart framme. Fortsätt gärna runt sjön när du ska tillbaka så kommer du förbi en fin slåtteräng på en platå ovanför grottan, väl värd ett besök.

Kvinna som ror en eka över en sjö. I bakgrunden syns en grotta i en klippa vid vattnet.

Vid rastplatsen finns två ekor som kan lånas för att ro över sjön och in i grottan. Samtliga foton på sidan: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon eller motorbåt,
  • göra upp eld. Undantag gäller för eldning i kolarkojan och på eldpallen invid kolarkojan,
  • fiska,
  • skada torra träd eller andra vedlämningar exempelvis för eldning,
  • skada, till exempel genom inskrifter, klippväggarna innanför eller utanför grottan.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1961, utökades 1986
och 2011 Storlek: 50 hektar
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Det kan vara utmanande att ta sig till Jätturn. Enklaste vägen mot Jätturn är via väg 635 mellan Romme och Smedjebacken. Läs en noggrann beskrivning under avsnittet Hitta till Jätturn.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon växel: 010-225 00 00

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss