Knusberget

Knusberget består till största delen av en bergbrant med en höjdskillnad på ca 80 m. Här kan du - om du är mycket tyst - få se lodjur, som brukar hålla till i just branten.

I den brantaste delen finns barrblandskog med inslag av löv. Det finns gott om grov sälg i området. Detta är en bra miljö för hänglavar; långa garn- och skägglavar finns. I den södra delen av området är marken kalkpåverkad vilket medför att blåsippa och vårärt finns, några växter som är ovanliga i kommunen. Lodjur förekommer frekvent i området.

Knusberget är lätt tillgänglig från de skogsbilvägar som finns öster och väster om området. Från skogsbilvägen i väster finns en strövstig genom området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • fånga eller insamla djur,
 • framföra fordon som ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
 • plantera främmande djur- eller växtart,
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • medföra lös hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 17 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000