Flomyran

En myr med gles tallskog.

Foto: Carl Lehto, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I en mosaik av myrar, sumskogar och blandskogar med gran och tall ligger Flomyran. Här kan du vandra på leden och få uppleva myrskogens hemligheter. Vad sägs om kjolgranar, spelande tjädrar och den svåruttalade laterittickan?

Spillning, slarvigt äten mat och balgropar

Under vårvintern 2015 undersöktes tjäderpopulationen i området. Då var omkring 15 tjädertuppar aktiva på myrarna. Här fanns spelande tuppar men även några ungtuppar som försökte hävda sig bland de mer erfarna. Man såg spår från tjädrarna i form av spillning och tallar betade av tjädrar, det vill säga rester efter tallskott låg på marken runtomkring. Man hittade även en så kallad balgrop där tjädern tvättar sina fjädrar genom sandbad.

Granar med kjol ger skydd

I och med att Flomyran har blivit naturreservat, har man nu skyddat några av de så viktiga spelplatserna för tjädern. Men det räcker inte med att skydda spelplatserna – de fungerar inte utan miljöer som ger skydd åt hönor och kycklingar. Därför är det viktigt att bevara de våta kanterna runt myrmarken och de så kallade kjolgranarna som har grenar ända ner till marken. Där kan hönor och kycklingar söka skydd från predatorer - jagande rovdjur.

Andra intressant arter i mosaikmiljön

När det som här, finns många olika miljöer, torra - blöta, ungträd - gammelträd, barrträd - lövträd och så vidare - då finns det också många arter som trivs. I beslutet kan man hitta en lång lista på spännande svampar, lavar, mossor och fåglar som har hittats i området. Bland annat nämns arter med de poetiska namnen lateritticka, kattfotslav och vedtrappmossa.

Att ta sig hit

För att nå reservatet kan man köra väg 585 genom Mockfjärd och ta av på enskild väg. Den förvaltas av Tansenvägarnas samfällighetsförening och tangerar södra gränsen av reservatet. Sen kan man fortsätta på den vandringsled som korsar reservatet, förvaltad av Friluftsfrämjandet. Men att få se ett tjäderspel i full aktion, kan vara riktigt svårt. Då måste man veta exakt vilken tid på året som de spelar, samt vara gömd i ett gömsle för att inte skrämma bort dem. Resterna efter ett tjäderspel, med fjädrarnas avtecknande i snön, är betydligt lättare att få syn på. Vi rekommenderar dock alla att hålla sig undan området, så vi inte stör dessa pampiga fåglar under speltiden. Kom hit och vandra på leden under sommarhalvåret i stället, och fantisera hur det kan låta och se ut när tjädern är här ett halvår tidigare.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 113 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.