Våckelberget

Två barn sitter på en klippa med en milsvid utsikt framför sig. Tallar i förgrunden och skogar och sjöar bortåt horisonten.

På toppen av Våckelberget passar det bra att ta en paus. Njuta av matsäcken och den vidunderliga utsikten. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Du ser sjöar som små pölar och bilar och hus blir som miniatyrer. Det här berget är speciellt. Det sparar värmen från solen, vilket utnyttjas av speciella växter.

Våckelberget är ett sydväxtberg

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida, som vetter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme. Det ger ett gynnsamt klimat speciellt på hösten och våren. Här kan man till exempel hitta lind, lönn och hassel, myskmadra, stinknäva, hässlebrodd, getrams och kungsljus. Alla dessa är mer vanliga längre söderut i landet och finns kanske inte ens i närheten. Hur kommer det sig?

Växter kvar här från en svunnen tid

Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut på grund av klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period. Förutom värmen i berget finns det en sak till, som gör det gynnsamt att växa här. Näringstillgången är nämligen också god. Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten. Berget fungerar helt enkelt som ett stort växthus, med inbyggd vattning inklusive gödning! Den speciella miljön på ett sydväxtberg kan också göra att insektsfaunan gynnas. På Våckelberget är inte denna så framträdande, men några rariteter finns. Här kan man till exempel se den vackra violetta guldvingen.

Besökare vill till toppen!

För många besökare är det toppen av berget som lockar. För att komma upp på platån - där man har den vackra utsikten - finns det trappor iordningsställda för besökarna. Många trappsteg är det och trött i fötterna blir man... Men när man väl är uppe får man en fin belöning, i form av den underbara utsikten. Men var försiktig när du besöker området med barn. Det finns inga räcken uppsatta.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar.
  • fånga eller insamla djur
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart
  • framför motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltare vid tillsyn och förvaltning
  • göra upp eld
  • bedriva bergsklättring.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1931/1991
Storlek: 11 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Tillträdesförbud

Från 15 mars till 31 juli är det förbjudet att gå upp till utsiktsplatsen på Våckelberget.

Anledningen är att känsliga fågelarter häckar i området och det är viktigt att de inte blir störda. Du är välkommen att besöka den så kallade Lunden/Trollträdgården nedanför bergsbranten, men tyvärr får du inte gå upp till utsiktspunkten. Arbete pågår med att hitta en ny sträckning för vandringsleden så att man kan besöka utsikten utan att störa de känsliga fåglarna. Förhoppningsvis blir det klart till nästa år. Det är viktigt att du håller dig utanför det område som är markerat med skyltar och rödgula snitslar fram till och med 31 juli.

Skylt med karta över område som är förbjudet att vara i.PDF

För mer information kontakta Johanna Malmgren, 010-225 03 50

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.