Frostbrunnsdalen

Folk kring en rastplats med bord och bänkar i en grönlummig sommardal. I bakgrunden finns en liten damm.

Till Frostbrunnsdalen passar det att åka på utflykt. Här finns en vacker miljö med skyddande lummig grönska och flera fina platser att rasta på. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Frostbrunnsdalen är en brant och djup ravinbildning som har en lummig växlighet. Det är ett mycket omtyckt besöksmål, främst om våren. Då prunkar växtligheten och fågellivet sjuder.

Geologiskt intressant

Dalen når ett djup på cirka 20 meter. Den har bildats genom erosion som har underlättats av det höga grundvattnet. Det har blöt upp jorden och gjort den lätteroderad. Jorden består av mycket finkorniga jordarter som heter finmo och mjäla. I dalens botten rinner det framträngande källvattnet upp i kraftiga flöden och mynnar så småningom i Tunaån.

Rikt växt- och djurliv

Frostbrunnsdalen är känd för sitt rika växt- och djurliv. Här växer mestadels en ren lövskog av gråal, björk, asp och hägg. Lövskogen har en frodig växtlighet på marken med bl.a. örter som älgört, kärrtistel, strätta och brudborste. Den lummiga grönskan drar till sig många fåglar, tex rosenfink, härmsångare, törnsångare och näktergal. Fyra exklusiva fjärilsarter har påträffats här; nätåldrig parkmätare, springkornsfältmätare, gulryggig fältmätare och rotstreckad älvmätare.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon eller cykel,
  • beträda området utom på markerade stigar under tiden 15 april - 30 juni, med undantag av på kartan särskilt angivna platser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • rida,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp örter, gräs och mossor.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 1978 av staten, nytt beslut 2014 av Borlänge kommun
Storlek: 31 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Borlänge

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kommun@borlange.se