Krokbäcken

Solen letar sig ner mellan granarna på den gröna mossan i skogen i Krokbäckens naturreservat.

Solen letar sig ner mellan granarna på den gröna mossan i skogen i Krokbäckens naturreservat. Foto: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Döda träd ger liv åt skogen i Krokbäcken. Tillsammans med den höga luftfuktigheten ger det liv åt många olika arter.

Strax väster om Horndal ringlar Krokbäcken fram genom en dalsänka. Områdets högsta naturvärden finns kring bäcken med gamla träd, död ved och flera hotade och sällsynta arter. Bland annat går här att hitta den lilla orkidén knärot, med sina vita små blommor på ett ax.

I västra delen av naturreservatet har bäcken skurit ur en ravin. I de branta sluttningarna växer mest gran, men det finns även gott om grova tallar och gamla björkar. Här är luftfuktigheten hög och det finns många döda träd.

Längre österut finns både ungskog och kalhyggen, men också ett litet bestånd gammal tallskog som höjer naturvärdet. Området ska få utvecklas fritt.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 75 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.