Gårdsjöarna

Här kan du få studera något mycket märkligt. Här finns nämligen flytande öar med träd på.

De flytande öarnas rike

Området ligger runt de två sjöarna Norr-Gårdsjön och Sör-Gårdsjön. Norr-Gårdsjön som är den större av de två sjöarna är dämd i den södra delen. Stora områden har endast ett vattendjup på en halv meter eller mindre. Delar av sjön består troligen av översvämmad myrmark. I sjön finns ett flertal flytande öar som flyttar sig från år till år. Vissa av dessa öar är mer än 50 meter långa och är trädbevuxna, ibland med flera tiotals träd som når en höjd på uppemot sju meter.

Rik skog med gamla träd

Runt sjöarna finns en varierad skog. Några delar med äldre skog med höga naturvärden avlöser områden med lägre naturvärden. I nordöstra delen av reservatet, norr om den lilla tjärnen Stora Finnsjön, återfinns en tallskog där trädens ålder ligger på omkring 250 år. Marken är blockig och det finns många döda och stora, grova träd. Skogen i övrigt består av tall-blandskog där det här och var finns många lövträd. Underväxten av gran är på många håll kraftig vilket på sikt kan försämra de naturvärden som är knutna till tall.

Fågelliv och friluftsliv

Sjöarna med omgivande våtmarker har en stor betydelse för fågellivet, men tack vare den markerade leden mellan sjöarna, även betydelse för friluftslivet.

Gles tallskog i sommarsol

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Fiske Fiske

Kontakt

Anders Heurlin

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250339

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 228 ha
Kommun: Avesta
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.