Tvärhugget

Tvärhugget har en brant sluttning mot söder. Men det är inte branten som är mest imponerande i detta område, utan de gamla högresta tallarna med en ålder på runt 300 år.

Stora gamla åldriga tallar

Tvärhugget uppvisar mycket stor variation i naturen. Magrast tänkbara lavtallskog växer i sydöst. Men där näringsförhållandena är mer gynnsamma övergår tallskogen i barrblandskog. I dessa delar växer de jättetallar som har gjort området uppmärksammat. Vissa av dem är säkerligen äldre än 300 år. En av Korsnäs uppmätt tall är 24 meter hög och har en diameter på 86 cm. Vackert silverfärgade torrtallar av imponerande dimensioner finns i stort antal, ofta utrustade med bohål.

Området har inte så många sällsynta växter, men fler finns kanske att upptäcka. En intressant upptäckt är dock den varglav som uppträder i praktfulla bestånd på två av myrmarkens gamla torrakor.

Kulturhistoria och friluftsliv

Det finns inte så många spår efter tidigare skogsbruk, förutom enstaka stubbar efter dimensionshuggningar. Skogsbrand har varit en viktig faktor i skapandet av dagens skogstillstånd, vilket flertalet brandspår i de gamla tallarna minner om.

Tvärhugget besöks ganska ofta sommartid tack var närheten till väg, den anlagda stigslingan och de sevärda gammeltallarna.

Foton: Lennart Bratt och Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En roligt formad talltopp

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2014
Storlek: 34 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.