Skärbäcken

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Skärbäcken är ett litet naturskogsområde beläget på Rotälvens västsida på Älvdalens skjutfält.

Södra delen av reservatet domineras av gles och grov tallskog där träden uppnår en ålder av drygt 300 år. Norrut liksom i branten mot älven ökar graninslaget men även här förekommer en del stora tallar. Området är endast måttligt påverkat av skogsbruk. Den enda form av uttag som förekommit i området är avverkning av vindfällen och torra träd.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 6 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.