Sillerkölen

Sillerkölen angränsar i öster till det stora fjällreservatet Vedungsfjällen. Här är det dock mer svårorienterat, så ha en bra kompass med vid besöket. Gamla träd och stor artrikedom kännetecknar området.

Detta reservat består av en svårorienterad skogsmyrsmosaik. Många småbäckar samt den lite större Lissån genomkorsar området och det tillsammans med den ständiga växlingen mellan skog och myr gör det svårt att veta åt vilket håll man är på väg.

Vågar man sig väl ut i detta landskap kan man finna mycket! På getryggåsar och moränholmar i Stormyren växer nämligen en urgammal tallskog och i anslutning till källdrag och bäckar finns en fin gransumpskog. Skogen är föga påverkad, och här finns plats för många ovanliga lavar och svampar. Fynd av rödlistade arter som taigaskinn, sprickporing, rosenticka, svarthövdad spiklav och varglav visar alla på att detta område är oerhört skyddsvärt.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang. 

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 414 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.