Prästskogsstugan

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Urskogsliknande skog i lummig miljö - här trivs ovanliga arter!

Här växer en blandskog med både gran och tall. Träden är både grova och höga och det finns även en hel del döda, stående och liggande träd. I denna lummiga miljö kan du få syn på de två fina blommorna Jungfru Marie nycklar och ögonpyrola.

Här har det moderna skogsbruket inte gått fram på länge och det finns goda möjligheter att området utvecklas mot urskog. I reservatet finns en gammal huggarkoja. Den är tyvärr igenbommad och man kan inte komma in i den.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta,
  • utplacera orienteringskontroll,
  • framföra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1961/1986
Storlek: 5 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.