Mångsbodarna

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet består av området runt Kvarnbäckens gamla vattenkraftsanläggningar.

Sammanlagt finns det tolv skvaltkvarnar, ett sågverk och ett hyvelhus. Naturen inom området skiljer sig från den omgivande tallheden genom det stora inslaget av gran, sälg och björk.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 4 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.