Kimbäcken

En myr med lite små tallar på i lågt solljus.

Foto: Fredrik Enoksson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kimbäckens naturreservat är ett litet område strax öster om Fjätfallen i Särna. Den genomkorsas av en bäck som skapar en gammal gransumpskog. Det är en naturtyp som också blir allt mer ovanlig i dag. Här finns plats för flera ovanliga arter, till exempel de spektakulära orkidéerna skogsfru och guckusko.

Naturreservatet genomkorsas av vattendraget Kimbäcken som rinner nedskuren i omgivande myrmark och omges av en mycket värdefull, opåverkad gransumpskog med förekomst av ett flertal rödlistade arter, bland annat skogsfru.

Liggande döda träd, grova granar och gamla björkstubbar finns i massor. Här trivs bland annat liten sotlav, knottrig blåslav och brunpudrad nållav.

Omgivande myr och delar av skogsmarken är påverkad av kalkrikt markvatten med rik flora som resultat, exempelvis växer här guckusko. Skogsmarken i sluttningen i söder och sydväst är en hårt brandpräglad tallskog med inslag av lågor, brandstubbar och gamla träd. Här växer dessutom en del aspar, en sällsynthet i dessa trakter. Bäcken har en välutvecklad vattenväxtflora.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 45 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.