Stabergs bergsmansgård

Stabergs bergsmansgård

Stabergs bergsmansgård är ett kulturreservat som även ingår i Världsarvet Falun. Staberg är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna inom Kopparbergslagen - bygden kring Falu gruva.

Alla de olika delarna av en större bergsmansgård finns här bevarade; byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog. På Staberg kan man både vandra i en prunkande barockträdgård och fascineras av det nästan ökenliknande slagghögarna på det gamla hyttområdet. De faluröda timmerhusen på Gamla Staberg ger en god bild av hur bergsmännen bodde på 1600- och 1700-talet. Den vita herrgårdsbyggnaden från 1840, Stabergs herrgård eller Nya Staberg, söder om trädgården speglar hur byggnadskulturen förändrades med nya ideal.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att

 • framföra motorfordon, annat än av boende på fastigheterna, för drift av besökscentrum och för reservatets skötsel samt på samfällda vägar.
 • tälta eller ställa upp husvagnar.
 • göra upp eld, annat än på för ändamålet iordningställda platser.
 • att sätta upp skyltar.

Kontakt

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Rastplats
 • Servering
 • Stig
 • Tillgänglighet
 • Toalett
 • Vandringsled