Kulturreservat

Stabergs bergsmansgård

Länsstyrelsen och kommunerna kan enligt miljöbalken besluta att särskilt värdefulla kulturlandskap ska skyddas som kulturreservat. Syftet med reservaten är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

I Dalarna finns två kulturreservat: Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, i Malung-Sälens kommun och i Falu kommun finns Stabergs bergsmansgård som också ingår i Världsarvet Falun.