Gransjöberget

En skog med många döda träd liggandes huller om buller på marken

I Gransjöberget kan det tyckas stökigt, men denna röra av döda träd trivs många olika arter i. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Välkommen till Gransjöberget!

Här dominerar granen med några enstaka rönnar, björkar och tallar. Det finns gott om lågor och stubbar som gynnar hotade och sällsynta arter, bl.a. norsk näverlav, violettgrå tagellav, brokig tagellav och lunglav. Skogsmiljön är generellt sett tämligen fuktig med gott om klotstarr och spindelblomster.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar annat än marginellt för artbestämning,
  • leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark,
  • elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande träd eller marken,
  • köra motordrivet fordon,
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 109 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000