Ametistsjön Ärten

En stor sjö med skog i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ärten är en sjö känd för sina fynd av ametister. Det är en halvädelstenen som är en violett form av bergskristall. Men för att inte stenarna ska försvinna helt från platsen är det förbjudet att plocka och ta med sig stenar från området.

Geologisk skatt

Ärtens ametistfyndigheter är en unik företeelse inom vårt land eftersom det inte finns så många fler fyndigheter av liknande slag. Området är geologiska intressant inte bara genom dessa fynd utan också för den speciella sammansättningen av berggrunden, de tektoniska förhållandena och den geologiska historien och ametisternas uppkomstsätt. Tektonik handlar om jordskorpans struktur och de processer som skapat dem. Berggrunden består här mest av sandsten men även av syenitporfyr och värmlandsgranit.

Gammalt reservat som har en egen rapport

Reservatet bildades redan 1976 och syftet var att skydda områdets geologiska värden. En rapport har givits ut av Länsstyrelsen, vilken beskriver områdets geologi mer utförligt. Den heter 1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten "ametistsjön" och kan lånas på Falu stadsbibliotek.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 80 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen