Ametistsjön Ärten

En stor sjö med skog i bakgrunden.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Ärten är en sjö känd för sina fynd av halvädelstenen ametist. Det är en violett form av bergkristall. Området är känd i geologiska kretsar. Ametisterna kan påträffas som grus i strandkanten av sjön och som utfyllnad i sprickor och håligheter i berggrunden.

Geologisk skatt

Ärtenområdets ametistfyndigheter får anses som en unik företeelse inom vårt land eftersom det inte finns så många fler fyndigheter av liknande slag.

Området är geologiska intressant inte bara genom ametistfynden utan också för den speciella sammansättningen av berggrunden, de tektoniska förhållandena och den geologiska historien och ametisternas uppkomstsätt. Tektonik är den geologiska disciplin som intresserar sig för jordskorpans strukturer och de geologiska processer som skapat dem. Exempel på detta är bergskedjor och dalsystem. Berggrunden består mest av sandsten men även syenitporfyr och värmlandsgranit förekommer.

Gammalt reservat som har en egen rapport

Reservatet bildades redan 1976 och syftet var att skydda områdets geologiska värden. En rapport har givits ut av Länsstyrelsen, vilken beskriver områdets geologi mer utförligt. Den heter 1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten "ametistsjön" och kan lånas på Falu stadsbibliotek.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1976
Storlek: 80 ha
Kommun: Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen