Söppenmyren

Välkommen till Söppenmyrens naturreservat! Så nära till tätort och bebyggelse, men ändå en lummig och fridfull plats. Vatten, beteshagar, fina promenadstråk och flera rastplatser - ett toppenområde för både hundpromenad och familjeutflykten!

Reservatet är ett våtmarksområde av olika typer, både trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med bl.a. pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Bland de fågelarter man kan se finns stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och kungsfiskare.

Läs mer på Smedjebackens kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rastplats vid Kolbäcksån

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp örter, mossor, lavar eller svampar.
  • fånga eller insamla djur, med undantag för fiskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltaren i samband med tillsyn och förvaltning av reservatet, samt under jordbrukets utövande och för underhåll av eldistributionsnätet.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Rastplats
  • Tillgänglighet
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1999 av Smedjebackens kommun
Storlek: 48 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Kommunen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000