Lustigkulle-Rågåstjärn

En vägvisare i skogen.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området består av en vacker natur med Rågåsen och en biås samt sjön Fisklösen mellan åsarna.

Vegetationen består av den ca 130-åriga talldominerade skogen. Det finns promenadvänliga stigar längs med åskrönen.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta under längre tid än två dygn på samma plats.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen