Jätturn

Kvinna sitter och ror en eka över en sjö. I bakgrunden finns en grotta i en klippa.

Vid rastplatsen finns två ekor som man kan låna, för att ro över sjön och in i grottan. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Besök det lilla reservatet som innehåller mycket! Här kan du vandra runt sjön, matsäcka vid kolarkojan och ro över sjön in i grottan. I Jätturn finns mäktiga skogar, vackra ängar och artrika myrar runt de tre sjöarna Jätturn, Vitturn och Sävsjön.

Vandra på spångad led till stillsam rastplats vid sjön

Du tar dig in i området via Pollackssund. Sedan får du vandra ett stycke på Sméleden. Det är en trevlig vandringsled som börjar i Björsjö och går norrut, genom reservatet till Långsjön i Säters kommun. Runt Jätturn löper en märkt och delvis spångad led, som tar dig till sjöns västra strand. Där finns en kolarkoja i vilken du kan söka skydd från väder och vind. Annars är det trevligt att sitta runt grillplatsen och skåda ut över sjön. Efter det kan du ta en av båtar som finns där och ro över till grottan.

Grottan som går att ro in i

Grottan, som du ser tvärs över sjön från rastplatsen, har bildats genom vittring i kalkstenen. Vatten har i årtusenden runnit nedför berget så att kalk har lösts upp, och grottan har bildats. På grottans väggar finns klotter från gågna tider - de äldsta så gamla som från 1600-talet. Ett av bevisen på att detta kanske är Dalarnas äldsta turistmål? Numer är det förbjudet att rista i grottans väggar och tak. Däremot får du gärna ro in i grottan med båtarna vid rastplatsen. Glöm ej att förtöja dem ordentligt efteråt.

Bråfallsstenen

Längst norrut i reservatet ligger Bråfallsstenen. På dess ena sida syns veckade vågband i stenens struktur. Stenen är en migmatit. Det är en blandbergart, som en gång i tiden smält samman under vulkanisk verksamhet.

Kulturlämningar

Lämningar efter två torpställen finns i reservatet. Jätturnvallen, strax söder om sjön Jätturn, fanns redan på 1600-talet. Ängen vittnar om att marken en gång brukats. Nu hålls den öppen genom årlig slåtter. Slåttern bevarar flera arter som trivs i ängsmark. I reservatets norra del, sydväst om Sävsjön, ligger lämningar efter Lilla Bråfallet. Torpet byggdes 1650 och brann ner till grunden 1934.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • köra motordrivet fordon eller motorbåt,
 • tälta,
 • rida,
 • medföra okopplad hund,
 • göra upp eld. Undantag gäller för eldning i kolarkojan och på eldpallen invid kolarkojan,
 • skada torra träd eller andra vedlämningar exempelvis för eldning,
 • gräva upp eller plocka ris, örter, mossor eller lavar eller bryta kvistar,
 • samla insekter,
 • anordna orienteringstävling,
 • skada, till exempel genom inskrifter, klippväggarna innanför eller utanför grottan.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Rastplats
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1961/1986
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000