Hemshyttan

Ett stilla flytande vattendrag i en skog med mycket lövträd.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I det trädrika naturskogsreservatet dominerar björken och aspen. Ofta finns de rödlistade arterna just på asparna t.ex. aspgelelav och storticka.

Området har goda förutsättningar för rikt fågelliv. Här ses t.ex. hackspett, spillkråka, orre, sparvuggla och järpe. Här finns också en av Dalarnas mycket få växtplatser för lövbinda. Blåsippor, trolldruva och missne visar på goda markförhållanden.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter,
  • fånga eller samla in djur, t.ex. insekter,
  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar eller lavar.
  • elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade från marken eller med handbrutna torrkvistar från växande, dvs levande träd. Inga delar från torrakor, torrträd eller liggande träd, s.k. lågor får användas.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2000
Storlek: 30 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000