Gravbergsdalen

En gles barrskog med mossor och lavar på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalen består av en ca 600 m lång förkastningsspricka. I botten av den finns ett litet orört granbestånd. Omkring sprickan växer barrnaturskogar.

På de döda träden som finns växer det flertal mycket sällsynta vedsvampar, arter som har ett minskande livsutrymme i dagens kulturskogar.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 9 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000