Lönnmarken

En äng öppnar sig i barrskogen. Det står en lada på ängen

Lönnmarken är en otroligt naturskön plats. Efter att ha vandrat runt i tät barrskog och beskådat orkidéer, kommer man fram till denna vackra äng i skogen. Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Vill du vandra fram i ett hav av den blommande orkidén guckusko? Då ska du besöka Lönnmarken. Mitt i barrskogen växer denna underbara blomma i mängder i Lönnmarken.

Ett eldorado för orkidéer!

Lönnmarkens reservat har en mycket rik flora. Detta beror framförallt på förekomsten av kalk. Här växer orikidérna guckusko, grönkulla, brudsporre och skogsknipprot. Inte mindre än tio orkidéarter har påträffats här.

Många andra arter trivs här

Tibast är en meterhög buske med väldoftande blommor och giftiga röda bär som förekommer inom hela reservatet. På asparna som växer det den vackra lunglaven. Andra växter som finns i området t.ex. underviol, vårärt, skogsvicker och trolldruva. Lövträden utnyttjas som boplats av många fåglar t.ex. hackspettar och sparvuggla.

Slåtter förr i tiden

Inom större delen av reservatet har slåtter bedrivits. Denna upphörde på 1940-talet. Spår av slåttern finns i på den fortfarande öppna ängen i mitten av området, i form av rester av gärdesgårdar och hölador.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon,
  • skada växande träd och buskar
  • plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossa eller lavar,
  • tälta,
  • rida.

Serviceinformation

  • Rastplats
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1979
Storlek: 8 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000