Gräsbergsklövet

En man går genom en barrskog på en vandringsled

Foto: Eva Engström, (privat)

Toppen på berget på vilket naturreservatet Gräsbergsklövet ligger, når upp till 375 m ö h. Berget ligger fint intill sjön Ljugaren.

Torrakor, asp och branta sluttningar

Skogen på Gräsbergsklövet har till stora delar har karaktär av oskött barrnaturskog som täcker berget och sluttningarna åt alla håll. I sydväst och öster övergår skogen i flackare och fuktigare typer nedanför berget där också några myrar och en tjärn ingår. Ett par mycket viktiga karaktärer hos skogen på Gräsbergsklövet är dels den relativt goda tillgången på stora torrakor, något som nästan försvunnit ur dalaskogarna, dels tillgången på asp i vissa delar av skogen. Branta skogssluttningar, berg i dagen och blockrikedom bidrar också till mångfalden i skogen. Här förekommer flera arter med höga krav på skogsmiljön t.ex. rosenticka, gränsticka, rynkskinn, vit vedfingersvamp, skrovellav, lunglav och korallblylav.

Värden för friluftsliv

Gräsbergsklövets naturreservat har ett stort potentiellt värde för friluftsliv, som intressant, lärorikt och spännande utflyktsmål knutet till naturskog i ett vildmarksbetonat bergsområde. Toppen når 375 m.ö.h och 160 meter över sjön Ljugarens nivå. Området kan utforskas från olika håll via närbelägna skogsbilvägar utom när det är mycket snö eller tjällossning.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter längs leden på Nedre Gärdsjö s:103.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2003
Storlek: 151 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000