Eggarna

Grönlummig barrskog med blåbärsris och mossa

Foto:Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen Dalarna

Strax norr om byn Eggen i Yttermalung ligger detta tätortsnära skogsområde. Här finns vissa naturvärden, men området har skyddats främst för att bevara möjligheterna till att vistas i området för ortsbefolkning och allmänhet.

Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • skada växande eller döda, stående eller träd och buskar som fallit omkull
  • gräva upp växter, samla mossor, lavar och vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen
  • elda på annan än anvisad plats
  • klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Serviceinformation

  • Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2009 av Malung-Sälens kommun
Storlek: 30 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Malung-Sälen