Prästön

En ö i en stor sjö en blå och solig sommardag

Prästön, som är beläget i Insjön, är ett omtyckt picknickställe för båt- och skridskoburna.

Ön är skyddad för den lummiga lövskogen och förekomsten av fackelbomster. Fågellivet utgörs framförallt av hackspettar, men även tornfalken och lärkfalken häckar här.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • störa djurlivet genom t ex klättring i boträd, närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
  • köra motordrivet fordon,
  • medföra ej kopplad hund,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1954/1987
Storlek: 20 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen