Stadsberget

Området är ett 1,5 km långt parti av Badelundaåsen där sluttningarna är branta. Utmed Stadsberget östra sida ligger en myrfylld åsgrav. Vegetationen utgörs av frisk blandskog med tall, gran och björk. Motionsspår och stigar finns runt berget.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • plocka blommor eller skada vegetationen,
  • i terrängen färdas annat än till fots eller på skidor
  • tälta eller göra upp eld på andra än härför anvisade platser.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1972
Storlek: 49 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000