Realsbo hage

Lövskog med vitsippor och en liten bäck

Realsbo hage är ett naturskönt område. Reservatet består av lövlund och granskog.

Lövlunden domineras av ask som är värde för en speciell lavflora. Realsbobäcken har delvis skurit ut raviner, vars rasbranter skapar förutsättningar för en rik flora. Från Realsbo hage går en vandringsled till det ca 2 km norrut belägna reservatet Hässlen.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 20 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000