Dalkarlsberget

Höga naturvärden blir ännu högre i detta fina skogsområde.

I Dalkarlsbergets naturreservat kan man uppleva en varierad miljö med ett flertal olika typer av biotoper. Både tallskog och gransumpskog finns representerat, och bitvis är det rikligt med död ved vilket gynnar den biologiska mångfalden. Träden är av varierande ålder, något som är ett gott tecken på skog med naturvärden. Reservatet är lämnat till fri utveckling, med förhoppningen att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen