Naturen i Hedemora

I Hedemora finns allt från naturskogar i norr (Staktjärn) till vackra hagmarker med hasselbestånd i söder (Hässlen).

Pärlan i Hedemoras kommun heter Hovranområdet. Det räknas som en av landets förnämsta fågelområden och sträcker sig från Hedemora upp till Dala-Husby. Området är även utpekat som Biosfärområde. I Hovranområdet ligger naturreservaten Kloster, Lilla Älvgången, Stadssjön och Stackharen.

Kontakt