Helgåsskogen

Gles tallskog

Området är 144 ha stort och naturen består till största delen av drygt 100-årig tallskog på relativt mager mark.

Två områden med större lövinslag visar på fäbodverksamheten som var mycket vanlig i hela Åhls socken förr. Mellan skogspartierna ligger små våtmarker jämt fördelat över området. I områdets västra sida finns en större, långsträckt myr med ett par myrgölar.

Områdets huvudsakliga naturvärden ligger i den stora andelen gamla, grova tallar, så kallade överståndare, som finns i hela området. Överståndare är träd som blivit kvar vid den senaste avverkningen och som nu har hunnit bli riktigt gamla och grova.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 144 ha
Kommun: Gagnef och Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen