Djurmo klack

Området består av en bergklack som reser sig cirka 200 meter över älvplatån. Länets största grotta finns här i sydbranten. Här växer både tall, gran, björk, rönn och asp. Då skogen är mycket varierad trivs många olika växter och djur här. Vedsvampar gynnas tack vare god tillgång på död ved.

Brant berg som fångar solens värme

Reservatet består av en bergsklack med branter samt skogen omedelbart nedanför berget. Det är en blandskog med mycket hänglavar och grov död ved, något som gynnar vedsvampar och lavar. Branten vid Djurmo Klack är ett sydväxtberg med en flora nedanför branten som är värmekrävande. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster.

Ovanpå klacken finns det hällmarkstallskog i den sydvästra delen. Området bär spår efter tretåig hackspett och korp häckar i området som även är gynnsamt för berguv och pilgrimsfalk.

Kulturhistoriska förhållanden

Djurmo Klack har fått sitt namn som bergsklacken över byn Djurmo. Uppe på klacken finns två bronsåldersrösen. Klacken är av hävd ansedd som en plats där vårdkasar har tänts.

Titta på utsikten och grilla

Det rörliga friluftslivet använder området flitigt. Speciellt används Djurmo Klack som utsiktspunkt och där finns även ett vindskydd och en eldplats. Djurmo Klack är lätt tillgängligt från den skogsbilväg som går upp på berget. Från skogsbilvägen går en stig den sista biten upp på bergsklacken framtill vindskyddet. Observera att det vissa tider råder klättringsförbud i branten - se nedan!

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd, stubbar och buskar,
- köra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: transportera ut älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin med fordon som ger skador på mark eller vegetation, framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt, i sjukvårds, polis- eller räddningsärende.
- beträda branten på Djurmo klack under perioden 15 mars till 31 juli enligt karta i beslutet.

Utan tillstånd från Gagnefs kommuns miljö- och byggnadsnämnd är det inte heller tillåtet att:
- gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedsvampar, eller samla in djur (t ex insekter)
- genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998/2010 av Gagnefs kommun
Storlek: 236 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Länk till bevarandeplanen

Läs mer

Området är bildat av Gagnefs kommun.
Här kan du läsa mer om områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.