Naturen i Gagnef

I Gagnefs kommun möts den forsande Västerdalälven och den lugna Österdalälven och flyter samman till den mäktiga Dalälven.

Här är också gränsen mellan Bergslagen i söder och Siljansbygden i norr. Gränsen är en gammal kulturgräns som inte märks i naturen, men tittar man på en berggrundskarta ser man att ungefär här går en gräns för de leptitiska bergarterna, som de flesta malmerna hör till.

Kontakt