Lugnet

Vinterbild med hoppbackar och barn

Det är ett naturskönt område med ett småskaligt jordbrukslandskap. Här ser man tydliga spår av högsta kustlinjen. Skogsmarken domineras av torr och blockig tallskog, men det finns även inslag av blåbärsgranskog. Här finns åtta mil markerad vandringsled och tolv mil motionsspår/skidspår. De senaste åren har ett flertal cykelleder för mountainbike tillkommit.

Friluftsområde för vandring, skidåkning och lek

I reservatet finns det gott om skid- och motionsspår, vandringsstigar och pulkabackar. Det finns även leder för ridning, cykling och skoteråkning. I området finns det ett flertal grillplatser, slogbodar, värmestugor och andra rastställen.

Höjdskillnad på 165 meter

Det finns fem berg i området och den största höjdskillnaden är 165 meter. I det här reservatet finner du både tallskog och lövträd. Det finns inte mycket vatten i området men några bäckar, dammar och en del myrmark kan du råka på.

Genom århundraden har bönder odlat upp jorden här. Flera odlingsrösen och stenmurar ligger kvar än idag. Det bedrivs aktiv landskapsvård för att detta kulturlandskap ska bevaras.

Läs mer om Lugnets naturreservat på Falu kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark, träd och buskar eller på geologiska naturföremål
 • använda motordrivet fordon annan än på upplåtna vägar, undantag gäller för skötsel av mark eller anläggningar samt för körning på snötäckt mark med snöskoter längs markerad skoterled
 • parkera motorfordon eller uppställa husvagn på annan än härför anvisad plats
 • rida i markerade motionsspår, skidspår eller stigar (förvaltaren ombesörjer att all skidspårsmarkering endast är uppsatt under skidsäsong)
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • medföra lös hund samt
 • beträda avlysta skidspår

Serviceinformation

 • Vandringsled
 • Eldplats
 • Toalett
 • Rastplats
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Rast-/vindskydd
 • Kollektivtrafik
 • Skidled
 • Cykelled
 • Ridled
 • Skoterled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1980
Storlek: 800 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun