Hyttnäs

En brygga ut i ett vattendrag, lite träd och buskar runtomkring.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hyttnäs reservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se de småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt sundbornsmåleri.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
- parkera fordon,
- på väg färdas annat än till fots eller på skidor,
- tälta,
- förtöja eller förvara båt utan tillstånd av förvaltaren.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1970
Storlek: 9 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun