Hyttnäs

En brygga ut i ett vattendrag, lite träd och buskar runtomkring.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hyttnäs reservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se de småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt sundbornsmåleri.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
  • parkera fordon,
  • på väg färdas annat än till fots eller på skidor,
  • tälta,
  • förtöja eller förvara båt utan tillstånd av förvaltaren.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1970
Storlek: 9 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun